Utforsk Peab: Bildespeil Bildespeil Kart Kart

Nye E6, Stjørdal

Peab Anlegg har bygget ny firefelts vei mellom Hamnekrysset og Kvithammar i Stjørdal.

Peab har bygget ca 2,6 kilometer ny firefelts E6 og 1,5 kilometer med lokalveier. I tillegg 2 kilometer gang- og sykkelvei i området og fire bruer. Det er også etablert et planskiltkryss med tilhørende ramper.

Den nye strekningen av E6 fra Havnekrysset til Kvithammar åpnes for trafikk høsten 2013. Den sørligste strekningen av ny E6 forbi Stjørdal (fra Værnes til Havnekrysset) åpnet november 2011.

Fakta

Ny firefelts vei Apr 2012 - sep 2013 180 MNOK Statens vegvesen Region Midt Totalentreprise

Kart

Vis på stort kart
EPiTrace logger